CHẾ ĐỘ TRỢ GIÚP PHÁP LUẬT > Tiếng Việt


Tiếng Việt

CHẾ ĐỘ TRỢ GIÚP PHÁP LUẬT

페이지 정보

Người viếtadmin   Lượt xem 47cases   Ngày tháng 22-01-15 18:37

본문

db7d362e82ef928391e81baaca2ebad1_1642239577_8378.png
 

“Trợ giúp pháp luật” là nói về việc luật sư sẽ đại diện tố tụng cho người không được pháp luật bảo vệ đầy đủ vì gặp khó khăn về kinh tế hoặc thiếu hiểu biết về pháp luật.


Những người bị bạo lực gia đình, bạo lực tình dục hoặc có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế đều có thể đăng ký. Đặc biệt, nạn nhân của bạo lực gia

đình và bạo lực tình dục đều có thể được luật sư trợ giúp miễn phí khi đăng ký trợ giúp pháp lý.


Công dân người nước ngoài không thể đăng ký trực tiếp do gặp khó khăn về tiếng Hàn thì có thể nhận trợ giúp đăng ký sau khi tư vấn ở các Trung tâm tư vấn phụ nữ di trú.

 


Có một số người nghĩ rằng, luật sư trợ giúp miễn phí sẽ không giúp ích được gì. Tuy nhiên, để thắng kiện thì cần phải có đầy đủ bằng chứng. Nếu như không có đầy đủ bằng chứng, cho dù bạn có thuê luật sư đắt tiền cũng không giúp được bạn.

 


Có một số người nghĩ rằng, nếu các luật sư giúp đỡ miễn phí thì vụ án sẽ không kết thúc nhanh chóng được. Tuy nhiên, định ra ngày khởi kiện do Tòa án 

quyết định chứ không phải luật sư. Cần lưu ý rằng, các vụ kiện tụng ở Hàn Quốc thường kéo dài hơn 1 năm.

 

Hãy nhận tư vấn ở các Trung tâm dân di trú gần nhất. 

 


Biên soạn : Trung tâm tư vấn phụ nữ di trú NamSeoul

페이스북으로 공유

주소 : (07048) 서울특별시 동작구 양녕로 27길23 2층 (상도동)
전화 : 02-2038-0173 | 팩스 : 02-2038-0174 | 이메일 : namseoul2021@naver.com
Copyright © 2021 남서울이주여성상담소. All rights reserved. Supported by 푸른아이티.