Sistema ng Legal na Suporta > Filipino


Filipino

Sistema ng Legal na Suporta

페이지 정보

May-akdaadmin   Katanungan 116cases   Petsa 22-01-20 09:30

본문

700cce0d3d46d7d54488134fe4da0ac2_1642638586_9285.png
 
 


Ang “legal na tulong” ay tumutukoy sa isang abogado na kumikilos bilang isang kinatawan ng paglilitis para sa isang tao na hindi ganap na protektado ng batas dahil sa mga problema sa pinansyal o hindi alam ang batas.

 

◯ Maaaring mag-aplay ang mga biktima ng karahasan sa tahanan, mga biktima ng karahasang sekswal o mga taong may kahirapan sa ekonomiya. Lalo na ang mga biktima ng karahasan sa tahanan at sekswal na karahasan ay maaaring makakuha ng suporta mula sa isang abogado nang libre kapag nag-aplay sila para sa legal na tulong.

 


◯ Ang mga dayuhan na may kahirapan sa Korean ay maaaring makakuha ng tulong sa pag-aaplay pagkatapos kumonsulta sa counselling center na nakatalaga para sa mga dayuhang kababaihan.

 


◯ May mga taong nag-iisip na ang mga libreng abogado ay hindi masyadong nakakatulong. Gayunpaman, upang manalo sa isang kaso, dapat mayroong sapat na ebidensya. Kung wala kang sapat na ebidensya, hindi ka mananalo kahit na magbayad ka ng malaking pera sa isang abogado.

페이스북으로 공유

주소 : (07048) 서울특별시 동작구 양녕로 27길23 2층 (상도동)
전화 : 02-2038-0173 | 팩스 : 02-2038-0174 | 이메일 : namseoul2021@naver.com
Copyright © 2021 남서울이주여성상담소. All rights reserved. Supported by 푸른아이티.