ลงทะเบียนรับรองบุตร > ภาษาไทย


ภาษาไทย

ลงทะเบียนรับรองบุตร

페이지 정보

ผู้เขียนadmin   ค้นหา 153cases   วันที่ 22-01-13 17:46

본문

 • 618260096ee7cf03beefbd0245b5aee0_1642066236_2735.png


 • ในกรณีของเด็กที่เกิดในขณะที่ชายเกาหลีและหญิงชาวต่างชาติอาศัยอยู่โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะเรียกว่า "การเกิดนอกสมรส" และ "รายงานการยอมรับบุตร" ที่สำนักงานเขต เป็นการจดทะเบียนการแจ้งเกิด แต่ว่าโดยรวมแล้วจะมีเนื้อหาแตกต่างกัน
 • แม้ว่าคุณจะยื่น "รายงานการยอมรับบุตร" ที่สำนักงานเขต คุณก็ยังจะไม่ได้กลายเป็นพลเมืองเกาหลี  ขั้นแรกคุณคือยังถือว่าเป็นชาวต่างชาติ และการยื่นขอ สัญชาตินั้น คุณจะต้องได้รับการประทับตราก่อน โดยขอยื่นคำร้องแยกต่างหาก ทำได้ที่กองสัญชาติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหลังจากผ่าน ขั้นตอนกระบวนการนี้ คุณก็สามารถกลายเป็นพลเมืองเกาหลีได้
 • รายงานการยอมรับนั้นจะมีสามประเภท ชายเกาหลีแจ้งต่อสำนักงานเขตในระหว่างตั้งครรภ์โดยบุตรยังไม่คลอด  ชายเกาหลีไปแจ้งเกิดที่ สำนักงานเขตหลังคลอด หรือชายเกาหลีหลบหนีไปและยังไม่ได้จ้งต่อสำนักงานเขต กรณีแบบนี้จะต้องเป็นการยื่นคำร้องต่อศาลแล้วค่อยไปแจ้งเกิด

[ถามและตอบ]
หญิงต่างชาติให้กำเนิดบุตรในขณะที่อาศัยอยู่กินกับชายเกาหลีโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส เด็กคนนี้สามารถลงทะเบียนที่สำนักงานเขตได้หรือไม่คะ เด็กคนนี้ถือเป็นคนเกาหลีหรือคะ
 • แม้ว่าบุตรของชายชาวเกาหลีจะเกิดโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ตาม เด็กที่เกิดในขณะที่อาศัยอยู่ด้วยกันจะไม่สามารถขอสัญชาติเกาหลีได้ในทันที ถึงแม้ว่าเขาจะรายงาน "การยอมรับบุตร" ที่สำนักงานเขตก็ตาม
 • หลังจากจดทะเบียนแจ้งเกิดที่สถานทูตในประเทศของคุณแล้ว คุณต้องรายงานการได้รับสัญชาติเกาหลีที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คุณต้องส่งคำร้องการ ขอสละสัญชาติต่างประเทศไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในหนึ่งปีหลังจากได้รับสัญชาติเกาหลี
 • หากคุณทำตามลำดับ จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี 4 เดือนสำหรับเด็กที่เกิดในลักษณะนี้เพื่อขอรับสัญชาติเกาหลี การดำเนินการอย่างช้าๆ แต่จะสามารถแก้ไข ปัญหาแบบนี้ได้ 

 • 2.ฉันยังท้องอยู่ แต่พ่อชาวเกาหลีของฉันแจ้งว่าได้รับการยอมรับบุตรเรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ จริงหรือไม่ที่เด็กจะกลายเป็นพลเมืองเกาหลีทันทีที่คลอด 
 • ใช่ค่ะ
 • มีวิธีลงทะเบียนการยอมรับก่อนที่เด็กจะคลอด
 • สิ่งนี้เรียกว่า "การยอมรับทารกในครรภ์" อย่างไรก็ตาม หากเด็กคลอดและได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองบุตร เด็กนั้นจะกลายเป็นคนต่างด้าวก่อน
 • พ่อชาวเกาหลีส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่ากฎหมายดังกล่าวนี้มีอยู่จริง  ทางที่ดีควรขอคำแนะนำจากสำนักงานเขตที่ใกล้บ้านท่านก่อนจะเป็นการดี
 • เรียบเรียง  : ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีอพยพถิ่นฐานนัมซออุล

페이스북으로 공유

주소 : (07048) 서울특별시 동작구 양녕로 27길23 2층 (상도동)
전화 : 02-2038-0173 | 팩스 : 02-2038-0174 | 이메일 : namseoul2021@naver.com
Copyright © 2021 남서울이주여성상담소. All rights reserved. Supported by 푸른아이티.