ระบบช่วยเหลือทางกฎหมาย > ภาษาไทย


ภาษาไทย

ระบบช่วยเหลือทางกฎหมาย

페이지 정보

ผู้เขียนadmin   ค้นหา 41cases   วันที่ 22-01-15 16:44

본문

db7d362e82ef928391e81baaca2ebad1_1642232503_9553.png


ความช่วยเหลือทางกฎหมาย” หมายถึงทนายความที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการดำเนินคดีสำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามกฎหมาย เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจหรือความไม่รู้กฎหมาย

ผู้ที่กำลังประสบกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสภาพเศรษฐกิจสามารถสมัครได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศ สามารถขอความช่วยเหลือจากทนายความได้ฟรีเมื่อยื่นขอความช่วยเหลือ ทางกฎหมาย

ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเองได้ เนื่องจากปัญหาในด้านการสื่อสารภาษาเกาหลี สามารถขอความช่วยเหลือ ได้จากการขอคำปรึกษากับศูนย์ ให้คำปรึกษาสตรีอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน

มีคนที่คิดว่าทนายฟรีไม่ช่วยอะไรได้มาก แต่การจะชนะคดีต้องมีหลักฐานเพียงพอ หากคุณมีหลักฐานไม่เพียงพอ คุณจะไม่สามารถขอความช่วยเหลือ จากทนายความแม้คุณจะจ่ายเงินเป็นจำนวนมากได้

บางคนคิดว่าคดีไม่สิ้นสุดอย่างรวดเร็วเมื่อทนายความอิสระช่วยคุณในคดีของคุณ อย่างไรก็ตาม วันที่ของคดีถูกตัดสินโดยศาล ไม่ใช่ที่ทนายความ แต่คุณควรสังเกตว่าคดีความในเกาหลีนั้นมักใช้เวลานานกว่าหนึ่งปีขึ้นไป

ปรดเข้ารับคำแนะนำจากศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพถิ่นฐาน ต่าง ๆ ได้ที่ใกล้บ้านท่าน

เรียบเรียง :  ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีอพยพถิ่นฐาน นัมซออุล 


페이스북으로 공유

주소 : (07048) 서울특별시 동작구 양녕로 27길23 2층 (상도동)
전화 : 02-2038-0173 | 팩스 : 02-2038-0174 | 이메일 : namseoul2021@naver.com
Copyright © 2021 남서울이주여성상담소. All rights reserved. Supported by 푸른아이티.