ระบบการลงบันทึกความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัว(ทะเบียนบ้าน(가족관계) > ภาษาไทย


ภาษาไทย

ระบบการลงบันทึกความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัว(ทะเบียนบ้าน(가족관계)

페이지 정보

ผู้เขียนadmin   ค้นหา 129cases   วันที่ 22-01-15 17:07

본문

db7d362e82ef928391e81baaca2ebad1_1642236855_7759.png
 


1)นิยามคำว่า การบันทึกความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัว(ทะเบียนบ้าน)

 การบันทึกความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัว(ทะเบียนบ้าน) นั้น สำหรับพลเมืองเกาหลี การเกิด การแต่งงาน การตาย การอุปการะบุตรบุญธรรม การเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัว จะมีการบันทึกรายละเอียดทั้งหมดไว้

○ ประเภทของทะเบียนบ้านนั้น จะมี ใบรับรองสถานะการแต่งงาน รับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว รับรองพื้นฐานทั่วไปในครอบครัว รับรองการรับเลี้ยงเป็นลูก  รับรองการเข้ามาเป็นบุตรบุญธรรม

ถ้าหากตนเองยังมีสัญชาติเป็นชาวต่างชาติ จะยังไม่มีทะเบียนบ้าน ที่เป็นชื่อของตนเอง ดังนั้นตามนี้แล้ว ด้านล่างของ ทะเบียนบ้านของ คนเกาหลีจะมีชื่อคู่สมรสชาวต่างชาติ บันทึกไว้อยู่


2) การขอรับเอกสารทะเบียนบ้าน

 ต้องทราบรายละเอียด ชื่อและเลขบัตรประจำตัวของผู้ที่ต้องการขอให้ออกเอกสาร

 จะต้องมี บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ พาสปอร์ต เอกสารประจำตัวต่างๆ ที่มีรูปถ่ายตนเองอยู่เท่านั้น

 สามารถให้คนยื่นขอเอกสารแทนได้

○ สามารถขอที่สถานทูติเกาหลีที่ประเทศบ้านเกิดของตนเองก็ได้

○ หญิงแต่งงานกับชาวชาวเกาหลีก็สามารถคัดรายละเอียดสถานะการแต่งงานของสามีได้

○ การใช้ยื่นเอกสารที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำเป็นต้องขอเอกสารสถานะการแต่งงาน “เอกสารการรับรองสถานะ อย่างละเอียด”(상세증명서) เท่านั้น


3)การถามตอบ


 หญิงต่างชาติที่แต่งงานกับชายชาวเกาหลี สามารถขอเอกสารรับรองสถานะการแต่งงานแบบละเอียดได้หรือไม่


สามารถขอได้  ถ้าหากว่ามีชื่อของหญิงสมรสชาวต่างชาติปรากฏอยู่สามารถขอรับการคัดเอกสารได้

แต่ว่า สำนักงานเขตบางพื้นที่ ที่เป็นเพราะได้ทำการหย่าเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถคัดรายละเอียดสถานะการแต่งงาน ของสามีคนเกาหลี คนเก่าได้ กรณีแบบนี้ก็มีได้เช่นกัน

แต่ว่า ตามหลักเกณฑ์แล้ว ถึงแม้ว่าหย่าร้างแล้ว สามารถขอคัดเอกสารสถานะการแต่งงานตามชื่อของสามีเก่าได้ 

สามารถขอคัดเอกสารรับรองสถานะการแต่งงาน(แบบละเอียด) ได้ก็จริง แต่ว่า ไม่สามารถขอคัดทะเบียนบ้านของสามี เก่าชาวเกาหลีได้ 

เพราะว่า การหย่าร้างได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ชื่อของคู่สมรสคนเก่าจะไม่มีบันทึกไว้นั่นเอง 


 เพื่อนของฉัน หย่าร้างกับสามีชาวเกาหลีแล้วกลับไปยังประเทศเวียดนามแล้ว

ตอนนี้ต้องการเอกสารใบรับรองสถานะการหย่าที่ประเทศเกาหลี 

ติดต่อกับสามีเก่าชาวเกาหลีไม่ได้ 

ฉันสามารถขอรับ เอกสารสถานะการแต่งงาน มีวิธีไหนบ้างคะ 


ถ้าหากทราบชื่อ และ บัตรประจำตัวประชนของชายชาวเกาหลี สามารถขอรับเอกสารได้ค่ะ

สามารถเข้าไปขอยื่นสมัครรับเอกสารได้ที่สถานทูติใกล้บ้านได้ 

แต่ถ้า มีคนรู้จักอยู่ที่เกาหลี สามารถทำการ “มอบอำนาจ”(위임장) ให้ทำการขอยื่นรับเอกสารได้ อีกวิธีหนึ่ง 

 

 

เรียบเรียง : ศูนย์ปรึกษาสตรีอพยพชาวต่างชาติ นัมซออุล
페이스북으로 공유

주소 : (07048) 서울특별시 동작구 양녕로 27길23 2층 (상도동)
전화 : 02-2038-0173 | 팩스 : 02-2038-0174 | 이메일 : namseoul2021@naver.com
Copyright © 2021 남서울이주여성상담소. All rights reserved. Supported by 푸른아이티.