สำหรับหญิงที่แต่งงานกับชาวเกาหลีใต้ ไม่ว่าจะมีบุตรหรือไม่มีบุตร หากมีปัญหาไม่ลงรอยกัน ส > ภาษาไทย


ภาษาไทย

สำหรับหญิงที่แต่งงานกับชาวเกาหลีใต้ ไม่ว่าจะมีบุตรหรือไม่มีบุตร หากมีปัญหาไม่ลงรอยกัน ส

페이지 정보

ผู้เขียนadmin   ค้นหา 29cases   วันที่ 22-05-11 21:30

본문

สำหรับหญิงที่แต่งงานกับชาวเกาหลีใต้ ไม่ว่าจะมีบุตรหรือไม่มีบุตร หากมีปัญหาไม่ลงรอยกัน สามารถดูเคสกรณีที่สามารถขอต่อวีซ่าในการพำนักในเกาหลีใต้ต่อได้ ต่อไปนี้...
หากมีข้อสงสัยเรื่องการต่อวีซ่าพำนัก ทักเพจเราได้ตลอดเวลานะคะ
페이스북으로 공유

주소 : (07048) 서울특별시 동작구 양녕로 27길23 2층 (상도동)
전화 : 02-2038-0173 | 팩스 : 02-2038-0174 | 이메일 : namseoul2021@naver.com
Copyright © 2021 남서울이주여성상담소. All rights reserved. Supported by 푸른아이티.